Contact Us

   Xi'an Tiangong Electric Co., Ltd.
   Address: No.53, Hong Guang Road, He Ping Industrial Park, San Qiao, Xi'an, China.
   Email: tge@xatge.com     
   Tel:  +86-29-84362608
   Fax: +86-29-84362609